Medeiere i borettslag har både rettigheter og plikter. Det er selvsagt viktig å sette seg inn i disse reglene. Som hovedregel har eierne kontroll innenfor veggene til sin egen bolig, mens styret bestemmer over oppganger og fellesarealer. Eierne kan være med på å bestemme under den årlige generalforsamlingen. Der blir store prosjekter diskutert, og alle kan si sin mening og stemme over forslagene.

Vedtekter og husordensregler

Reglene kan variere litt for hvert enkelt borettslag. Det er opp til generalforsamlingen å vedta reglene. Som hovedregel kan generalforsamlingen sette opp de reglene de vil, så lenge reglene ikke er i strid med eierens lovbestemte rettigheter. Derfor kan et borettslag for eksempel bestemme at man ikke kan leie ut boligen, eller at man ikke kan ha dyr eller barn.

Når man bor tett sammen, trengs det ordensregler, og disse blir vedtatt på generalforsamlingen. Ordensreglene kan forby dyrehold, men som regel gis det dispensasjon dersom dyreholdet ikke er til sjenanse for andre beboere.

Vedlikehold ute og inne

Boligens eier har ansvar for innvendig vedlikehold av boligen sin. Det er eieren som betaler for dette. Borettslaget kan ikke pålegge vedlikehold, så sant dårlig vedlikehold ikke sjenerer andre eller er til fare for andre. Dersom manglende vedlikehold medfører skader på andre leiligheter eller på borettslagets fellesarealer, kan boligens eier bli pålagt å betale erstatning. Dette gjelder derimot ikke dersom skaden skyldes årsaker eieren ikke har skyld i, for eksempel vannledningsbrudd.

Borettslaget har ansvar for vedlikehold av fellesareal både ute og inne, inkludert ganger, trapper og kjellere. Fellesgarasjer er også borettslagets ansvar. Noen ganger kan grensene mellom eierens og borettslagets ansvar være vanskelig å fastsette, for eksempel når det gjelder rører, elektrisk anlegg og terrasser/altaner.

Dyrehold i borettslag

Dyrehold fører ofte til bråk og krangel i et borettslag, så det er viktig å sette seg inn i reglene. Dersom det ikke er et generelt forbud mot dyr i borettslaget, kan man som hovedregel ha dyr, men dyrene skal ikke være til sjenanse for andre. Båndtvang for hunder er vanlig på fellesområder, og man må plukke opp etter hunden.

Dugnad

Dugnad er både elsket og hatet, alt etter hvem man spør. Noen har lyst til å delta og gjøre omgivelsene trivelige, mens andre gjør alt de kan for å slippe. Som hovedregel bør man prøve å stille opp dersom man har tid og anledning. Man kan ikke tvinges eller bøtelegges dersom man ikke møter opp, men for den gode stemningens skyld, er det greit å delta.

Andre regler

En fest skal forhåndsvarsles, men selv om man varsler, betyr ikke det at man kan feste til klokka fem om morgenen. Det er grenser for hvor mye man kan bråke. Nabostøy er en viktig årsak til uenighet i borettslag og boligfelt. Derfor er det viktig å ta hensyn. Gressklippere på søndag er faktisk forbudt. Skrikende barn som hopper på trampoline kan være til stor irritasjon for naboer, og fører ofte til klager. Derfor bør man tenke gjennom plasseringen av en trampoline.

Forsøk å begrense støy, spesielt på søndager og helligdager. Da er folk ekstra ømfintlige for støy, ettersom de gjerne vil slappe av. Snakk med naboene før du skal gjøre støyende aktiviteter, og gjør dette på dagtid, ikke om kvelden.

Konflikter

Hvis det oppstår konflikter i borettslaget, bør man først prøve å løse det internt ved å snakke med styret og naboene før man går til rettssak. Spør hva andre mener om saken, om de er enige eller uenige i reglene. Det er også mulig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling der alle kan stemme over reglene. Kontakt gjerne boligbyggelaget for å få råd. Kommunens konfliktråd kan også være et alternativ til rettssak.