Mange lurer på regler og forskrifter som gjelder i et borettslag. Her er svaret på noen spørsmål, men dersom det dukker opp andre spørsmål, kan man lese mer om borettslag på nettet, eller snakke med styret i borettslaget man bor hos eller ønsker å bo hos.

 • Hva koster medlemskapet i et borettslag?

Dette kan variere litt, men hos OBOS koster det 500 kroner å melde seg inn. Deretter koster det 200 kroner årlig å være medlem.

 • Kan medlemskapet overføres til andre?

Medlemskapet kan overføres til ektefelle, barn eller foreldre, fosterbarn, søsken eller noen som har tilhørt husstanden i de to siste årene.

 • Hva er øvre og nedre aldersgrense for å bli medlem?

Man må være myndig, altså minimum 18 år, for å kjøpe leilighet i et borettslag. Personer som ikke er myndige kan kontakte Overformynderiet for eventuelt å kunne kjøpe en borettslagsbolig. Det er ingen øvre aldersgrense for å være medlem i et borettslag.

 • Kan man kjøpe flere leiligheter på samme medlemskap?

Ja, det er mulig å kjøpe for eksempel pendlerbolig, fritidsbolig eller bolig til nære familiemedlemmer. Men det er strenge regler for dette, så man bør sjekke før man kjøper flere leiligheter.

 • Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsretten gir medlemmer i et boligbyggelag førsteretten til å kjøpe nye eller brukte boliger.

 • Er forkjøpsrett bindende?

Nei, det er ikke bindende å melde forkjøp. Når fristen for å melde forkjøp har gått ut, vil den som har best ansiennitet få tilbud om å benytte forkjøpsretten. Da velger man om man vil takke ja eller nei. Takker man nei, går forkjøpsretten til den med nest mest ansiennitet, og så videre.

 • Hva koster det å melde forkjøpsrett?

Det koster ingenting å melde forkjøp, men dersom man kjøper en bolig med forkjøpsretten sin, betaler man et gebyr på 6250 kroner.

 • Må man bekrefte finansieringen når man melder forkjøpsrett?

Ja. Man må legge med skriftlig dokumentasjon som viser hvordan man skal finansiere hele boligkjøpet (egenkapital/lån).

 • Hva er inkludert i felleskostnadene?

Felleskostnadene dekker driftsutgifter i tillegg til renter og avdrag på borettslagets lån. Dette betales av eierne i fellesskap.

 • Kan man leie ut borettslagsbolig?

Man kan ikke leie ut boligen før man har bodd der i minst et år. Det gjelder andre regler for utleie til nær familie. Styret i borettslaget skal godkjenne utleie.

 • Hvem betaler felleskostnadene når boligen leies ut?

Det kan avtales mellom utleier og leietaker. Leietakeren kan betale avgiftene, men det er utleieren som har ansvar for at felleskostnadene blir betalt. Dersom leietakeren ikke betaler disse avgiftene, kreves pengene inn fra utleieren.

 • Må man betale felleskostnader for ting man ikke benytter seg av?

Ja. Noen ganger kan man måtte betale for tiltak man ikke selv benytter, eller ikke liker. Man må for eksempel betale for lekeplass selv om man ikke har barn, eller parkeringsplasser/garasjer selv om man ikke har bil. Likeledes må beboere i første etasje betale for vedlikehold av heisen, selv om de ikke bruker heisen selv.

 • Kan man ha dyr i borettslag?

Det varierer. Noen borettslag har forbud mot dyr. Dersom det ikke er forbud, kan man ha dyr, men da skal dyrene ikke plage eller sjenere andre.

 • Kan borettslag forby barn?

Ja. Noen borettslag er såkalt barnefrie. Dersom de som bor der får barn, kan styret be om at de selger boligen og flytter. Dersom man flytter inn i et borettslag som ikke tillater barn, har man selv ansvar for å overholde denne regelen. Vil man ha barn, bør man flytte først.