Selv om de fleste kjøper hus eller leilighet for å bo der selv, er det også noen som kjøper en ekstra bolig for å leie ut. Dette kan gi ekstra inntekter, men det er ikke alltid man kan leie ut ekstrabolig slik man vil. I et borettslag skal boligens eier som hovedregel bo i boligen selv. Dette er altså ikke boliger man kan kjøpe bare for å leie dem ut.

Men selv om man opprinnelig planla å bo i boligen selv, kan det oppstå situasjoner der man ikke har muligheten til å bo der selv. Dersom man bor et annet sted i en periode, kan det være muligheter for å leie ut boligen. I denne artikkelen kan du lese mer om utleie av borettslagsboliger.

Generelle regler

For å leie ut en borettslagsbolig må man som hovedregel ha bodd i boligen selv i ett av de to siste årene. Da kan man leie ut boligen i opptil tre år. Hvis man vil leie ut boligen lengre enn det, må man søke om ny tillatelse når de tre årene er over. Det kan tilkomme ulike avgifter i forbindelse med utleiesøknader.

Det gjelder andre krav dersom man leier ut til nær familie, eller dersom man ikke kan bo i boligen selv på grunn av utdanning, militærtjeneste eller andre ting. Sjekk reglene for det aktuelle borettslaget. Hvis man leier ut til familiemedlemmer, eller utleien er midlertidig mens man utdanner seg, kan man leie ut i en ubegrenset periode.

Man må søke om tillatelse for å leie ut boliger i borettslag. Søknaden skal leveres til styret. Større borettslag har egne skjema for dette. Husk at eieren har plikt til å betale felleskostnader. Dersom eieren vil at leietakeren skal betale avgiftene, må dette avtales mellom eier og leietaker. Dersom leietakeren ikke betaler fellesutgiftene, har eieren ansvar for å betale dem. Borettslaget skal ikke bli skadelidende.

Utleiekontrakt

Det lønner seg alltid å skrive kontrakt når man skal leie eller leie ut bolig. Da har man avklart på forhånd hvem som har ansvaret for hva, og da blir det lettere å løse eventuelle konflikter som oppstår. Det finnes gratis kontraktutkast man kan bruke. Disse finnes å kjøpe fra Huseierens landsforbund. Borettslaget kan også hjelpe med standardkontrakter.

Andre spørsmål om utleie

Det er utleieren selv som må finne leietaker. Borettslaget kan ikke hjelpe til med dette. Leietakeren har som regel ikke stemmerett i generalforsamlingen. Det er eieren som har stemmerett. Men det er mulig å la leietakeren stemme for eieren, dersom de har avtalt dette.

Hvis man leier ut uten å ha søkt om tillatelse, kan dette regnes som et stort mislighold. Man kan derimot leie ut en hybel eller et enkeltrom helt fritt, dersom man selv bor i boligen. Det er bare dersom man skal leie ut hele boligen man må søke.

Vær klar over at hvert enkelt borettslag kan ha egne regler for både utleie og andre ting. Det er derfor viktig å snakke med styret før man leier ut boligen, for å finne ut hva som gjelder i det aktuelle borettslaget. Borettslagsboliger skal i hovedsak benyttes til bolig av eieren. De strenge reglene for utleie skal hindre at folk kjøper opp boliger bare for å leie dem ut. Dersom man ønsker å kjøpe leiligheter bare for å leie ut til andre, er det bedre å kjøpe andre typer boliger enn borettslagsboliger.