• AVTALEGIRO

    De fleste har faste utgifter, noen av disse utgiftene er det samme beløpet hver måned, og utgjør en stor del av årets regninger. Avtalegiro gjør at disse regningene blir betalt automatisk, uten at det kommer regning i posten. Fordelen er at man slipper å gjøre noe som helst selv, man sparer seg et besøk i nettbanken eller banken.

    Les mer...
  • HVA ER ET BORETTSLAG?

    Et borettslag er et samvirkelag som skal gi andelseierne rett til bolig innenfor borettslagets eiendom. Alle medlemmene (andelseierne) i borettslaget har rett og plikt til å bruke boligen de eier. Beboerne eier sine egne leiligheter eller eneboliger, mens de eier eiendommen og fellesarealene sammen med de andre medeierne. Borettslag har mange fellestrekk med aksjeselskaper, og tidligere kunne man faktisk opprette aksjeselskap i stedet for borettslag. Dette ble derimot forbudt i 1960. Etter den tid er bare borettslagsformen tillatt.

    Les mer...

Mange nordmenn bor i borettslag. Et borettslag kan være så mangt, fra boligblokker til boligfelt med tomannsboliger eller eneboliger. Borettslag finnes i store deler av Norge, og er like forskjellige som medlemmene sine.

Denne nettsiden er laget for å gi informasjon om borettslag, boligbyggelag og gjeldende lover og regler for disse. Alle trenger før eller senere en bolig, og selv om det er mange måter å skaffe seg bolig på, er borettslag og boligbyggelag løsningen for svært mange nordmenn. I et boligbyggelag er andelseierne ansvarlige for sin egen bolig, eventuelt sin egen hageflekk dersom de har enebolig. Men det er selve borettslaget som er ansvarlig for fellesarealer både ute og inne.

Dugnad i borettslaget

Borettslag kan leie inn folk til å gjøre vedlikehold og reparasjoner, men noen borettslag pleier også å arrangere dugnader for å spare penger. Det er mye innbyggerne kan gjøre selv, for eksempel raking og vedlikehold av hager og fellesområder. Borettslaget kan også leie inn folk til å gjøre dette arbeidet, men da er det i så fall innbyggerne som må betale for leien av tjenester. Dermed kan det være mer lønnsomt å gjøre enkelte ting selv.

Dugnad kan være hatet av enkelte, for det er alltid noen som ikke har lyst til å delta. Dersom man har gyldig grunn til ikke å delta, går det som regel greit. Men dersom folk ikke møter opp fordi de ikke har lyst, kan det bli krangel. Andre naboer kan syns det er urettferdig, for de hjelper til selv, og gjør også jobben for den eller de som ikke møter opp. Generelt kan man si at dersom en dugnad er til fordel for alle i borettslaget, bør man prøve sitt beste for å møte opp. Det handler om å skape et godt bomiljø og godt naboskap.

Elsket, hatet og latterliggjort

Borettslag har blitt utsatt for mye rart gjennom årene. Etter krigen var borettslagene store helter, ettersom de hjalp tusenvis av familier å skaffe seg boliger på en rask og enkel måte. Dette var også viktig da folketallet vokste raskt etter krigen.

Borettslag er sjelden hatet, men det hender det dukker opp konflikter innad i laget, eller at borettslaget kommer i konflikt med andre naboer. Da kan det bli krangler. Noen ganger havner kranglene til og med i retten, og både det aktuelle borettslaget og borettslag generelt kan få dårlig omtale i media. Noen borettslag kan ha strengere regler enn andre, for eksempel når det gjelder dyrehold. Det finnes til og med barnefrie borettslag, der medlemmer som får barn kan bli bedt om å flytte. Da får de selvsagt overskrifter i avisene. Men som regel kan konflikter løses gjennom dialog.

Borettslag og nabokonflikter har blitt latterliggjort, blant annet i NRK-serien Borettslaget. Det er mange konflikter som faktisk kan være direkte latterlige, og mange kjente seg nok igjen i situasjonene som oppsto i denne serien.

Samtale og samhold

For å ha et godt bomiljø for alle i borettslaget, er det viktig at man snakker sammen og løser problemer med dialog. Det er også viktig at man holder sammen og hjelper hverandre. Det tjener alle på. For alle ønsker vel å ha et godt naboskap og et fint bomiljø.

På denne nettsiden følger også noen gode råd og svar på noen vanlige spørsmål om borettslag. Husk at ulike borettslag kan ha ulike regler. Svarene som er gitt her er generelle, men det er viktig å sjekke hva som gjelder for det borettslaget man vil bli andelseier i.